TALLER d’ARQUITECTURA és un equip multidisciplinar de professionals capaços d’imaginar i projectar solucions en els camps de l’arquitectura, l’urbanisme, el paisajisme i en el diseny desde el rigor técnic-económic i con un compromís permanente amb el client.

La trajectòria de TALLER d’ARQUITECTURA es centra en vivendes unifamiliars, edificis comercials, equipaments dotacionals, concursos d’arquitectura, consultoria tècnica i urbanística…, tant en el sector públic com el privat, desde el desenvolupament integral del projecte fins la direcció i control de l’obra (estructura, p`rocés constructiu, instal·lacions, presupost, control de l’ejecució…).

L’exit d’un projecte resideix en la reflexió de tots els aspectes que intervenen en l’arquitectura.

El métode de treball de TALLER d’ARQUITECTURA respon creativament, amb qualitat i professionalitat, el programa de necesitats del client desde la realització del primer projecte fins la finalització de l’obra a partir de criteris tècnics, econòmics y ambientals.

EDIFICACIÓ

TALLER d’ARQUITECTURA controla i coordina el procés de l’edificació, per la seva directa incidència en la configuració dels espais. Amb un compromís de funcionalitat, economia, harmonia i equilibri mediambiental, per tal de complir amb les exigències bàsiques de qualitat, incloses les seves instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat.

INFORMES I CERTIFICATS

TALLER d’ARQUITECTURA elabora informes i dictàmens pericials, amb estudis rigorosos i visites a les instal·lacions, per a advocats i particulars per satisfer les seves necessitats de forma tècnica, simple i ordenada. (Certificats, peritatges, valoracions, taxacions, certificacions, patologies en la construcció …)

URBANISME I PAISAJISME

TALLER d’ARQUITECTURA s’ocupa del disseny i gestió de temes relacionats amb l’ordenació del territori del nostre entorn. Des del desenvolupament de parcel · lacions, segregació i divisió de finques a figures del planejament urbanístic (plans parcials, Pla de Reforma, plans especials, catàleg de béns i espais protegits, estudis de detall …)

TOPOGRAFIA

TALLER d’ARQUITECTURA realitza treballs aixecament topogràfics de parcel·les per a parcel · lacions, delimitacions, mesuraments, … per al desenvolupament de projectes o per a solucionar discrepàncies amb Cadastre o altres administracions.

INTERIORISME

TALLER d’ARQUITECTURA pretén millorar les qualitats de l’espai interior del seu habitatge o local comercial: mitjançant la distribució, la funcionalitat, els materials, la il·luminació, l’acústica, les instal·lacions, la tecnologia … També es realitza treballs organització, contractació i gestió del projecte.

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

TALLER d’ARQUITECTURA ofereix un servei de consultoria per donar respostes i serveis a totes les fases del seu projecte. Gestionem l’elaboració i tramitació dels seus projectes assessorant-los en el compliment de la normativa, la tramitació de llicències, autoritzacions de l’administració, mitjançant un contacte permanent amb les administracions …