Habitatge SH

Habitatge SH Vivenda unifamiliar aillada en la intenció d’una millora en l’aprofitament de les visuals i l’assolejament, s’inverteix el programa situant les habitacions en la planta baixa i les estancies diurnes junt a la piscina elevada en la...

Amaya

Amaya Altres projectes Habitatge SHHabitatge unifamiliar AmayaHabitatge unifamiliar Habitatge MOEdificació plurifamiliar Habitatge FXHabitatge...

Habitatge FX

Habitatge FX Vivenda unifamiliar aillada en un predominant carácter mediterrani on el porxe situat al sud preteny ser el element configurador de l’edifici. Altres projectes Habitatge SHHabitatge unifamiliar AmayaHabitatge unifamiliar Habitatge MOEdificació...
Habitatge DE

Habitatge DE

Habitatge DE Vivenda unifamiliar aillada en dos altures on les estancies diurnes es desenvolupen junt al porxe i la piscina front a les nocturnes junt a la terraça en plant primera buscant les visuals. Altres projectes Habitatge SHHabitatge unifamiliar AmayaHabitatge...
Habitatge WA

Habitatge WA

Habitatge WA Vivenda unifamiliar aillada on la proposta programática te en compte les caracter´stiques de la parcela, en una fota pendent y poca fondaria front al front, situant els porxes laterals i en dos altures dividint el program en zones diurnes i nocturnes....
Open chat